Сүрөттөр
Ч/Б
Түстүү
Өчүк
Арип өлчөмү
A+
A

Коррупцияга каршы

Коррупцияга каршы күрөшүү

Министрликтин кызматкерлеринин коррупцияны алдын алуу маселелери боюнча кайрылуу


Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары,экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин коллегиясынын ишин уюштуруу жөнүндө.


Арыз формасы

*ОЛУК АТЫ. Арыз ээси/юридикалык жактын аталышы
*Жеке/юридикалык жакты тандаңыз
*Телефон номуру
Электрондук почта
*Жашаган жери
*Кайрылуунун тексти