Сүрөттөр
Ч/Б
Түстүү
Өчүк
Арип өлчөмү
A+
A

Отделы и секторы министерства#

Заведующий отделом цифровизации

Ибраимов Алисбек Рысбекович

 • Кабыл алуу күндөрү: Понедельник-Пятница
 • Кабыл алуу дареги: бульвар Эркиндик, 2 ​Первомайский район, Бишкек​ 720040
 • Алуу убактысы: 09:00 - 18:00
 • Электрондук почта: digital@mnr.gov.kg
#

Бухгалтердик эсеп секторунун башчысы

Токтосунов Мирбек Токторбекович

 • Кабыл алуу дареги: бульвар Эркиндик, 2 ​Первомайский район, Бишкек​ 720040
 • Электрондук почта: toktosunov@fauna.kg
#

Экономика секторунун башчысы

Шералиев Алтынбек Жыргалбекович

 • Кабыл алуу күндөрү: Понедельник-Пятница
 • Кабыл алуу дареги: бульвар Эркиндик, 2 ​Первомайский район, Бишкек​ 720040
 • Алуу убактысы: 09:00-18:00
#

Өсүмдүктөр дүйнөсү бөлүм башчысы

Хегай Иван Валерьевич

Кандидат биологических наук

 • Кабыл алуу күндөрү: Понедельник-Пятница
 • Кабыл алуу дареги: бульвар Эркиндик, 2 ​Первомайский район, Бишкек​ 720040
 • Алуу убактысы: 09:00-18:00
 • Электрондук почта: orm@mnr.gov.kg
#

Жаныбалар дүйнөсү бөлүм башчысы

Мадиев Адис Искендерович

Младший инспектор государственной гражданской службы

 • Кабыл алуу күндөрү: Понедельник-Пятница
 • Кабыл алуу дареги: бульвар Эркиндик, 2 ​Первомайский район, Бишкек​ 720040
 • Алуу убактысы: 09:00-18:00
 • Электрондук почта: Madiev@fauna.kg
#

Эл аралык бөлүмүнүн башчысы

Джергалбаева Насихат Куватовна

 • Кабыл алуу күндөрү: Понедельник-Пятница
 • Кабыл алуу дареги: бульвар Эркиндик, 2 ​Первомайский район, Бишкек​ 720040
 • Алуу убактысы: 09:00-18:00
 • Электрондук почта: international@mnr.gov.kg
#

Ички иликтөөлөр бөлүмүнүн башчысы

Асанов Нурлан Манасбекович

 • Кабыл алуу дареги: бульвар Эркиндик, 2 ​Первомайский район, Бишкек​ 720040
#

Суу ресурстарын коргоо бөлүмүнүн башчысы

Раимкулова Асель Кадыржановна

 • Кабыл алуу күндөрү: Понедельник-Пятница
 • Кабыл алуу дареги: бульвар Эркиндик, 2 ​Первомайский район, Бишкек​ 720040
 • Алуу убактысы: 09:00-18:00
#

Жер ресурстары бөлүм башчысы

Беренов Бакыт Толобекович

 • Кабыл алуу күндөрү: Понедельник-Пятница
 • Кабыл алуу дареги: бульвар Эркиндик, 2 ​Первомайский район, Бишкек​ 720040
 • Алуу убактысы: 09:00-18:00
#

Мамлекеттик программалардын аткарылышын көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы

Кудайбергенов Эдил Таласбаевич

 • Кабыл алуу күндөрү: Понедельник-Пятница
 • Кабыл алуу дареги: бульвар Эркиндик, 2 ​Первомайский район, Бишкек​ 720040
 • Алуу убактысы: 09:00-18:00
#

ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКТОРОМ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Сугирбаев Эрлан Бакытович

 • Кабыл алуу күндөрү: Понедельник-Пятница
 • Кабыл алуу дареги: бульвар Эркиндик, 2 ​Первомайский район, Бишкек​ 720040
#

ЗАВЕДУЮЩИЙ отделом хозяйственного обеспечения

Орозбакова Бегаим Усембековна

 • Кабыл алуу күндөрү: Понедельник-Пятница
 • Кабыл алуу дареги: Бульвар Эркиндик, 2 ​Первомайский район, Бишкек​ 720040
 • Алуу убактысы: 09:00-18:00 (обеденный перерыв 12:30-13:30 часов)
#

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ГОС. ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Борбоев Аширали Маматканович

 • Кабыл алуу күндөрү: Понедельник-Пятница
 • Кабыл алуу дареги: Бульвар Эркиндик, 2 ​Первомайский район, Бишкек​ 720040
 • Алуу убактысы: 09:00-18:00 (обеденный перерыв 12:30-13:30 часов)
#

Заведующий отделом кадров

Омурбаева Эра Алмазовна

 • Кабыл алуу күндөрү: Понедельник-Пятница
 • Кабыл алуу дареги: Бульвар Эркиндик, 2 ​Первомайский район, Бишкек​ 720040
 • Алуу убактысы: 09:00-18:00