Сүрөттөр
Ч/Б
Түстүү
Өчүк
Арип өлчөмү
A+
A

Иш-чаралар

#

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоору үчүн жөнгө салуучу таасирди талдоо жана эл алдында консультаци

#

Суу, жер ресурстары жана жер казынасы

#

Биоартүрдүүлүк

#

Эл аралык кызматташтык

#

Күнү - түнү ишеним телефону

#

Илбирсти жана анын экосистемаларын сактоо боюнча глобалдык программа

#

Экологиялык мониторинг департаменти

#

Ченемдик укуктук актылар

#

Мамлекеттик экологиялык экспертиза башкармалыгы

#

Биоресурстарды башкаруу

#

Курчап турган чөйрөнү коргоо башкармалыгы