Сүрөттөр
Ч/Б
Түстүү
Өчүк
Арип өлчөмү
A+
A

Иш-чаралар

#

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоору үчүн жөнгө салуучу таасирди талдоо жана эл алдында консультаци

#

Суу, жер ресурстары жана жер казынасы

#

Биоартүрдүүлүк

#

Эл аралык кызматташтык

#

Күнү - түнү ишеним телефону

#

Илбирсти жана анын экосистемаларын сактоо боюнча глобалдык программа

#

Экологиялык мониторинг департаменти

#

Ченемдик укуктук актылар

#

Биоресурстарды башкаруу

#

Курчап турган чөйрөнү коргоо башкармалыгы

#

Управление лицензирования и недропользования

#

Управление регулирования промышленной безопасности

#

Управление нормативно-правового обеспечения

#

Финансово-экономическое управление

#

Управление экспертной, разрешительной, лицензионной документации

#

Управление организационной работы

#

Отдел цифровизации

#

Управление природопользования

#

Конвенции Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР