Сүрөттөр
Ч/Б
Түстүү
Өчүк
Арип өлчөмү
A+
A

Ысык-Көл - Нарын регионалдык башкармалыгынын жетекчиси Руслан Термеев менен Ысык-Көлдү сактоого багытталган иш-чаралар тууралуу

None

Видео