Сактайбыз жана Коргойбуз!

Кыргыз Республикасынын интерактивдүү картасы

Жаңылыктар

Баарын көрүү
Чүй Чүй өрөөнү
Жаратылыш ресурстары министрлги: газдаштыруу долбоорун активдүү ишке ашырууда
Ысык-Көл Ысык-Көл өрөөнү
Минприроды изъяло 15 красно-книжных беркутов и свыше 50 хищных птиц
Чүй Чүй өрөөнү
Коомчулук менен иштөөнү активдештирүү алкагында министрдин милдетин аткаруучу А.Сапаралиев өлкөнүн ж...
Чүй Чүй өрөөнү
Министр А.Сапаралиев Тоо-кенчилер жана геологдор ассоциациясынын өкүлдөрү менен жолугушуп, жумушчу ж...
Чүй Чүй өрөөнү
Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Бишкек шаары жана Аламүдүн району боюнча башкармалыгы...
Чүй Чүй өрөөнү
Министрдин милдетин аткаруучу А.Сапаралиев Кореядан келген делегация менен жолугушту

Иш-чаралар

Баарын көрүү
 • Реестр выданных разрешений МПРЭТН КР за 2024 г.

  1
 • Реестр лицензий, выданных на деятельность с отходами производства токсичных и радиоактивных материалов

  2
 • Реестр лицензий, выданных на деятельность области промышленной безопасности и оборота взрывчатых материалов

  3
 • Единый электронный реестр лицензий по недропользованию

  4
 • Реестр выданных разрешений на выбросы вредных веществ в атмосферу за 2023г

  5
 • Реестр выданных разрешений на размещение отходов в окружающую среду за 2023 г

  6
 • Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин конвенциялары

  7
 • Служба экологического и технического надзора | СЭТН

  8
 • Ак илбирсти жана анын экосистемаларын сактоо боюнча глобалдык программа

  9
 • Эксперттик, уруксат берүүчү, лицензиялык документтерди башкаруу бөлүмү

  10
 • Эл аралык кызматташтык бөлүмү

  11
 • Уюштуруу иштери бөлүмү

  12
 • Өнөр жай коопсуздугун жөнгө салуу бөлүмү

  13
 • Биоресурстарды башкаруу

  14
 • Суу жана жер ресурстары башкармалыгы

  15
 • Мамлекеттик экологиялык экспертиза бөлүмү

  16
 • Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоору үчүн жөнгө салуучу таасирди талдоо жана эл алдында консультаци

  17
 • Ченемдик укуктук актылар

  18
 • Күнү-түнү иштөөчү линия

  19
 • Биологиялык ар түрдүүлүк

  20
 • Санариптештирүү бөлүмү

  21
 • Финансы жана экономикалык башкаруу

  22
 • Управление нормативно-правового обеспечения

  23
 • Лицензиялоо жана жер казынасын пайдалануу бөлүмү

  24
 • Таштандыларды башкаруу бөлүмү

  25
 • Экологиялык мониторинг бөлүмү

  26

Видеоотчёттор

Баарын көрүү
"МАЙНЕКС БОРБОР АЗИЯ" 10-ТОО-ГЕОЛОГИЯ ФОРУМУНУН ЖЫЙЫНТЫГЫ
ЭС АЛУУЧУЛАРГА ТООЛОРДУ ТАЗА САКТОО ЭСКЕРТИЛДИ
Кыргызстан активно продвигает глобальную повестку развития горных регионов на ми...
Кыргызстан активно продвигает глобальную повестку развития горных регионов на ми...
“MINEX Central Asia” геологиялык форуму
Онунчу Геологиялык Форум өтөт

Пайдалуу шилтемелер

Кыргыз Республикасынын лицензия жана уруксат берүүчү документтери

https://elicense.gov.kg/

Кыргыз Республикасынын өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жана биологиялык ар түрдүүлүк

http://oopt.at.kg/

Кыргыз Республикасынын Энергетика жана илим министрлигине караштуу геология жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик агенттиги

https://www.geology.kg/

Ак илбирсти жана анын экосистемаларын сактоо боюнча глобалдык программа

https://globalsnowleopard.org

Кыргыз Республикасынын суу ресурстарынын реестри

http://waterbody.at.kg/ru

Кыргыз Республикасынын курчап турган чөйрөнүн абалы жөнүндө улуттук баяндаманын сайты

http://nd2014.at.kg/

ТУРУКТУУ ӨНҮГҮҮ МАКСАТТАРЫНА ЖЕТҮҮ БОЮНЧА УЛУТТУК ЫКТЫЯРДУУ КАРОО

http://ecosdg.at.kg

Кыргыз Республикасынын электрондук кызматтардын мамлекеттик порталы

https://portal.tunduk.kg/

Кыргыз Республикасынын ачык маалыматтар порталы

https://data.gov.kg/ky

Кыргыз Республикасынын Президентинин расмий сайты

https://www.president.kg

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин расмий сайты

https://www.gov.kg/ky

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети

http://www.stat.kg/kg/