Сактайбыз жана Коргойбуз!

Кыргыз Республикасынын интерактивдүү картасы

Жаңылыктар

Баарын көрүү
Ысык-Көл Ысык-Көл өрөөнү
Сарычат – Ээрташ мамлекеттик жаратылыш коругунан жана Каракол мамлекеттик жаратылыш парктарынан (фо...
Ош Ош өрөөнү
Кыргыз-Ата Мамлекеттик жаратылыш паркынын кызматкерлери 22-май "Эл аралык биотүрдүүлүктү сактоо" күн...
Ысык-Көл Ысык-Көл өрөөнү
На территории ГПП Хан-Тенири фото ловушки зафиксировали барсиху с детенышем!
Чүй Чүй өрөөнү
Деятельность Службы экологического технического надзора
Талас Талас өрөөнү
Беш-Таш коругунан фоторепортаж
Чүй Чүй өрөөнү
Эл аралык Биологиялык ар түрдүүлүктү коргоо күнүнө карата уюштурулган иш-чаранын экинчи күнү

Иш-чаралар

Баарын көрүү
 • Реестр лицензий, выданных на деятельность с отходами производства токсичных и радиоактивных материалов

  1
 • Реестр лицензий, выданных на деятельность области промышленной безопасности и оборота взрывчатых материалов

  2
 • Единый электронный реестр лицензий по недропользованию

  3
 • Реестр выданных разрешений на выбросы вредных веществ в атмосферу за 2023г

  4
 • Реестр выданных разрешений на размещение отходов в окружающую среду за 2023 г

  5
 • Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин конвенциялары

  6
 • Служба экологического и технического надзора | СЭТН

  7
 • Ак илбирсти жана анын экосистемаларын сактоо боюнча глобалдык программа

  8
 • Эксперттик, уруксат берүүчү, лицензиялык документтерди башкаруу бөлүмү

  9
 • Эл аралык кызматташтык бөлүмү

  10
 • Уюштуруу иштери бөлүмү

  11
 • Өнөр жай коопсуздугун жөнгө салуу бөлүмү

  12
 • Биоресурстарды башкаруу

  13
 • Суу жана жер ресурстары башкармалыгы

  14
 • Мамлекеттик экологиялык экспертиза бөлүмү

  15
 • Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоору үчүн жөнгө салуучу таасирди талдоо жана эл алдында консультаци

  16
 • Ченемдик укуктук актылар

  17
 • Күнү-түнү иштөөчү линия

  18
 • Биологиялык ар түрдүүлүк

  19
 • Санариптештирүү бөлүмү

  20
 • Финансы жана экономикалык башкаруу

  21
 • Управление нормативно-правового обеспечения

  22
 • Лицензиялоо жана жер казынасын пайдалануу бөлүмү

  23
 • Таштандыларды башкаруу бөлүмү

  24
 • Экологиялык мониторинг бөлүмү

  25

Видеоотчёттор

Баарын көрүү
Химиялык, биологиялык, радиациялык жана ядролук коопсуздук боюнча окуу өткөрүлдү
"ЖАШЫЛ МУРАСКА" АТАЙЫН ЭСЕП АЧЫЛДЫ
Саркынды суулардын Ала-арча суусуна куюлуп жаткандыгы текшерилди
"Жашыл мурас” Улуттук долбоору кандай ишке ашууда?
Трибуна УТРК ОШ
ЖАРАТЫЛЫШКА АЯР МАМИЛЕ ЖАСАЙЛЫ

Пайдалуу шилтемелер

Кыргыз Республикасынын лицензия жана уруксат берүүчү документтери

https://elicense.gov.kg/

Кыргыз Республикасынын өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жана биологиялык ар түрдүүлүк

http://oopt.at.kg/

Кыргыз Республикасынын Энергетика жана илим министрлигине караштуу геология жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик агенттиги

https://www.geology.kg/

Ак илбирсти жана анын экосистемаларын сактоо боюнча глобалдык программа

https://globalsnowleopard.org

Кыргыз Республикасынын суу ресурстарынын реестри

http://waterbody.at.kg/ru

Кыргыз Республикасынын курчап турган чөйрөнүн абалы жөнүндө улуттук баяндаманын сайты

http://nd2014.at.kg/

ТУРУКТУУ ӨНҮГҮҮ МАКСАТТАРЫНА ЖЕТҮҮ БОЮНЧА УЛУТТУК ЫКТЫЯРДУУ КАРОО

http://ecosdg.at.kg

Кыргыз Республикасынын электрондук кызматтардын мамлекеттик порталы

https://portal.tunduk.kg/

Кыргыз Республикасынын ачык маалыматтар порталы

https://data.gov.kg/ky

Кыргыз Республикасынын Президентинин расмий сайты

https://www.president.kg

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин расмий сайты

https://www.gov.kg/ky

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети

http://www.stat.kg/kg/